Δελτίο στη Νοηματική - 14/07/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα