Δελτίο στη Νοηματική - 15/07/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα