Δελτίο στη Νοηματική - 16/07/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα