Δελτίο στη Νοηματική - 17/07/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα