Δελτίο στη Νοηματική - 18/07/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα