Δελτίο στη Νοηματική - 19/07/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα