Δελτίο στη Νοηματική - 20/07/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα