Δελτίο στη Νοηματική - 21/07/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα