Δελτίο στη Νοηματική - 22/07/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα