Δελτίο στη Νοηματική - 23/07/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα