Δελτίο στη Νοηματική - 26/07/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα