Δελτίο στη Νοηματική - 27/07/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα