Δελτίο στη Νοηματική - 28/07/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα