Δελτίο στη Νοηματική - 29/07/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα