Δελτίο στη Νοηματική - 30/07/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα