Δελτίο στη Νοηματική - 31/07/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα