Δελτίο στη Νοηματική - 02/08/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.