Δελτίο στη Νοηματική - 03/08/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.