Δελτίο στη Νοηματική - 06/08/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.