Δελτίο στη Νοηματική - 08/08/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.