Δελτίο στη Νοηματική - 12/08/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.