Δελτίο στη Νοηματική - 20/08/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.