Δελτίο στη Νοηματική - 21/08/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.