Δελτίο στη Νοηματική - 22/08/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.