Δελτίο στη Νοηματική - 28/08/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.