Δελτίο στη Νοηματική - 01/09/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.