Δελτίο στη Νοηματική - 04/09/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.