Δελτίο στη Νοηματική - 07/09/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.