Δελτίο στη Νοηματική - 08/09/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.