Δελτίο στη Νοηματική - 09/09/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.