Δελτίο στη Νοηματική - 11/09/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.