Δελτίο στη Νοηματική - 13/09/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.