Δελτίο στη Νοηματική - 14/09/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.