Δελτίο στη Νοηματική - 15/09/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.