Δελτίο στη Νοηματική - 16/09/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.