Δελτίο στη Νοηματική - 21/09/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.