Δελτίο στη Νοηματική - 28/09/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.