Δελτίο στη Νοηματική - 30/09/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.