Δελτίο στη Νοηματική - 08/10/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.