Δελτίο στη Νοηματική - 15/10/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.