Δελτίο στη Νοηματική - 17/10/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.