Δελτίο στη Νοηματική - 03/11/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.