Δελτίο στη Νοηματική - 07/11/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.