Δελτίο στη Νοηματική - 08/11/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.