Δελτίο στη Νοηματική - 20/11/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.