Δελτίο στη Νοηματική - 22/11/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.