Δελτίο στη Νοηματική - 24/11/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.