Δελτίο στη Νοηματική - 26/11/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.