Δελτίο στη Νοηματική - 27/11/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.