Δελτίο στη Νοηματική - 30/11/2022

Οι κυριότερες ειδήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.